Home » DOCUMENTE » Manageriale » Manageriale – Arhiva

Manageriale – Arhiva

Anul școlar 2021-2022

Plan Managerial 2021-2022

Anul școlar 2020-2021

Plan managerial 2020-2021

Regulament de Ordine Interioară pentru anul școlar 2021-2022 

Raport privind Starea învățământului pe semestrul I, anul școlar 2020-2021 

Declarație de avere – Flavia Schlesinger 2021

Declarație de avere – Annamaria Hitter 2021

Declarație de avere – Annamaria Hitter 2020

Declarație de avere – Annamaria Hitter 2019

Declarație de avere – Annamaria Hitter 2018

Stat de funcții februarie 2021 

Stat de funcții octombrie 2020  

Anul școlar 2019-2020

Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar – model NOU!

Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Orarul profesorilor

Graficul de instruire practică comasată

Serviciul profesorilor pe școală

Comisiile metodice

Profesorii pentru învățământul primar și profesorii diriginți 

Anul școlar 2018-2019

Raport privind Starea învățământului pe anul școlar 2018-2019

Raport privind Starea învățământului pe semestrul I, anul școlar 2018-2019 

Tabel nominal cu personalul școlii

Declarație de interese director adjunct prof. Iolanda Sztrelenczuk

Serviciul profesorilor pe școală în anul școlar 2018-2019

Orarul profesorilor în anul școlar 2018-2019

Componența comisiilor metodice

Tabel nominal învățători și diriginți

Comisii metodice 2018-2019

Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice

Planul managerial pentru anul scolar 2018-2019

Planul de actiune al scolii pentru perioada 2015-2020

Raport privind Starea învățământului pentru anul școlar 2017-2018

Rezultatele elevilor la examenele naționale în anul școlar 2017-2018

Anul școlar 2017-2018

Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018

Centralizatorul comisiilor în anul școlar 2017-2018

Rezultatele elevilor la examenele naționale în anul școlar 2016-2017

Raport privind starea învățământului în anul școlar 2016-2017

Regulament de ordine interioară pentru anul școlar 2017-2018

Plan de acțiune pentru anul școlar 2017-2018

Arhivă 2016-2012

Structura Consiliului de Administraţie in anul scolar 2015-2016

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2014-2015

Fisa de autoevaluare/evaluare a cadrelor didactice

Plan de actiune

Regulament de organizare si functionare a CTTA

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2013-2014

Plan managerial pentru anul scolar 2014-2015

Plan managerial pentru anul scolar 2014-2015 (power point)

Planul de actiune al scolii pentru anul scolar 2013-2014

Organigrama pentru anul scolar 2013-2014

Plan managerial pentru anul scolar 2013-2014

Regulament intern pentru anul scolar 2013-2014

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2012-2013

Declaratie de avere – director prof. Matan Ionel

Plan managerial pentru anul scolar 2012-2013

Responsabilitatile membrilor Consiliului de administratie

Rezultatele la examenul de Bacalaureat in anul scolar 2012

Declaratie de avere si interese – contabil sef ec. Fernea Gheorghe