Home » Istoric

Istoric

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, situat în oraşul Baia Sprie, la 10 km de municipiul Baia Mare, este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat din resurse publice. Şcoala a adoptat sistemul tradiţional de învăţământ de zi. Poziţia geografică permite accesul uşor al elevilor din localitate şi din localităţile rurale şi urbane învecinate, atât cu mijloace auto cât şi cu microbuzul școlar.

Unitatea şcolară a fost înfiinţată în anul 1958 sub denumirea de “Şcoala Medie”, ca singura unitate şcolară liceală din oraş, prima promoţie absolvind în 1962. În anul 1961 este dată în folosinţă noua clădire a liceului cu 16 săli de clasă şi două laboratoare, liceul funcţionând sub denumirea de “Liceul Real-Umanist”- Baia Sprie.

Profilul real – umanist al liceului este transformat în profil industrial în anul 1977. Tot din acel an liceul a funcţionat sub denumirea de “Liceul Industrial” – Baia Sprie având clase de liceu, şcoală profesională şi de maiştri.

Având sprijin din partea Ministerului Transporturilor sălile de clasă au fost transformate în cabinete şcolare pentru fiecare disciplină de învăţământ în anul 1988. A fost construită şi dată în folosinţă o nouă clădire cuprinzând ateliere-şcoală corespunzător dotate, cantina, internatul şi s-a amenajat un poligon auto pentru desfăşurarea practicii de conducere auto.

Liceul industrial devine “Grup Școlar de Transporturi Auto, Baia Sprie” şi intră în subordinea Ministerului de Transporturi în anul 1990.

Din anul 1992 pe lângă profilul electromecanic, elevii au avut posibilitatea de a se pregăti în profilul matematică – informatică, laboratorul de informatică fiind dotat corespunzător cu calculatoare legate în reţea şi conectate la internet.

Grupul Şcolar din Baia Sprie este cuprins în Programul PHARE de reabilitare şi dotare în domeniul tehnic în anul 2003 pe trei planuri importante care vizează: infrastructura, dotarea atelierelor şi formarea profesorilor.

În anul 2010 Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto a devenit Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, iar în anul 2012 s-a unit cu Școala Generală nr. 1 din oraș, oferind în prezent programe de educaţie şi formare profesională prin învăţământul primar, gimnazial, liceal și profesional, în domenii de calificare diverse.

Clasele din învăţământul secundar superior tehnic sunt focalizate pe calificări din domeniul mentenanţei şi reparării automobilelor sau din domeniul transporturilor rutiere, iar din învățământul teoretic pe specializarea științe sociale.

Născută într-un spaţiu multicultural şi multiconfesional, şcoala oferă tinerilor de etnie maghiră oportunitatea de a se forma în cadrul unor programe de învăţare în limba maternă.

Urmare a modificării nomenclatorului calificărilor care pot fi formate prin învăţământul profesional şi tehnic, ne propunem să introducem în oferta şcolii noi calificări, astfel încât să răspundem cât mai bine unor solicitări venite din partea comunităţii locale.