Home » CDI

CDI

Un spatiu important în cadrul liceului îl reprezintă Centrul de Documentare şi Informare (CDI) înfiinţat în anul 2007 ca rezultat al derulării proiectului bilateral romano-francez “Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat”.

Centrul de Documentare şi Informare (CDI) este un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, comunicare, informare şi de aplicare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

Cu toate că acest CDI are la bază modelul francez, el este adaptat situaţiei şcolare şi educative dar şi realităţii socio-economice locale.

Misiunea Centrului de Documentare şi Informare este de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională, de a favoriza accesul la informaţie şi participarea la dezvoltarea competenţelor cheie.

Rolul Centrului de Documentare și Informare este să promoveze inovaţia pedagogică şi reforma în educaţie, să asigure şi să contribuie la formarea, dezvoltarea, ameliorarea competenţelor cheie a beneficiarilor.

CDI asigură egalitatea de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite, prin activităţi formale, nonformale şi informale. Susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri specializări.

În CDI se desfăşoară:

 • activităţi didactice (ore);
 • activităţi independente ale elevilor în vederea pregătirii lecţiilor (cercetare, documentare, informare);
 • activităţi recreative;
 • activităţi de documentare în vederea pregătirii de excursii şi vizite organizate;
 • loc de concepere şi elaborare a proiectelor şi portofoliilor şcolare;
 • activităţi de orientare şi consiliere şcolară şi profesională a elevilor;
 • împrumuturi de carte şi alte materiale informative şi de documentare pe support tradițional;
 • activităţi de documentare, perfecţionare şi informare a cadrelor didactice.

Faţă de biblioteca şcolară, Centrul de Documentare şi Informare aduce elemente noi – spaţii cu funcţii specifice:

 • spaţiul pentru lectură;
 • spaţiul pentru muncă individuală sau de grup;
 • spaţiul multimedia;
 • spaţiul pentru profesori;
 • spaţiul pentru şcoala incluzivă;
 • spaţiul pentru orientare şcolară şi profesională.

Dotarea CDI:

 • cărţi de beletristică incluse în programele şi bibliografiile şcolare;
 • calculatoare conectate la Internet;
 • multifuncțională, imprimantă, scanner, xerox;
 • tablă interactivă.

Vă invităm să ne vizitați pagina de Facebook unde vă așteptăm cu activitățile noastre și cu noutăți din domeniul educației și științelor info-documentării: Centrul de Documentare și Informare