Home » Articles posted by Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

Author Archives: Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

Anunț concurs Îngrijitor – 1 normă

Anunț concurs Îngrijitor – 1 normă

Anunț concurs Administrator financiar – 1/2 normă

Anunț concurs Administrator financiar – 1/2 normă

Anunț concurs Administrator financiar – 1 normă

Anunț concurs Administrator financiar – 1 normă

Proiect “Elevi educați și competenți”

Proiectul „Elevi educați și competenți”  ID 154002) are o valoare de 1.731.100,00 lei și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Obiectul general îl reprezintă creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar în școlile partenere prin dezvoltarea de măsuri integrate de prevenție a abandonului și prin îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar. 

Proiectul este derulat de Asociația ASSOC în parteneriat cu Școala Gimnazială Finteușu Mic, Liceul Tehnologic de Transporturi Baia Sprie și Liceul Teoretic “Emil Racoviță”. În proiect vor fi cooptați 40 de dascăli și peste 330 de elevi, îndeosebi din mediul rural și din familii vulnerabile și comunități defavorizate în care rata de părăsire timpurie a școlii este cea mai ridicată.

Comunicat-de-presă – Proiect “Elevi educați și competenți” 

Proiect învățământ DUAL

https://2mnews.ro/decizie-ionel-bogdan-cofinantam-cel-mai-mare-proiect-al-judetului-de-extindere-a-infrastructurii-de-apa-si-apa-uzata-din-maramures-in-valoare-de-400-milioane-de-euro/

Rezultat final concurs post administrator financiar

Rezultat final concurs post Administrator financiar

Rezultat proba practică concurs administrator financiar

Rezultat proba practică concurs administrator financiar

Rezultat proba scrisă concurs administrator financiar

Rezultat proba scrisa concurs administrator financiar

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul organizat în vederea ocupării postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul organizat în vederea ocupării postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR

Anunț concurs post Administrator financiar

Anunț concurs Administrator financiar