Home » Noutati » Proiect “Elevi educați și competenți”

Proiect “Elevi educați și competenți”

Proiectul „Elevi educați și competenți”  ID 154002) are o valoare de 1.731.100,00 lei și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Obiectul general îl reprezintă creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar în școlile partenere prin dezvoltarea de măsuri integrate de prevenție a abandonului și prin îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar. 

Proiectul este derulat de Asociația ASSOC în parteneriat cu Școala Gimnazială Finteușu Mic, Liceul Tehnologic de Transporturi Baia Sprie și Liceul Teoretic “Emil Racoviță”. În proiect vor fi cooptați 40 de dascăli și peste 330 de elevi, îndeosebi din mediul rural și din familii vulnerabile și comunități defavorizate în care rata de părăsire timpurie a școlii este cea mai ridicată.

Comunicat-de-presă – Proiect “Elevi educați și competenți”