Home » PREZENTARE » Centrul de orientare și consiliere

Centrul de orientare și consiliere

Centrul de orientare si consiliere

 

  • De ce orientare si consiliere scolara si profesionala?

Problema orientarii si consilierii scolare si profesionale este una considerata de importanta majora in tarile Uniunii Europene, preocupate de dezvoltarea tinerei generatii si integrarea acesteia pe piata muncii. In zilele noastre, cand rolul scolii este contestat, consilierea educationala pare a fi raspunsul pentru multe dileme; astfel, o abordare proactiva a posibilelor probleme cu care actualii elevi, viitorii absolventi se pot confrunta peste cativa ani, pare a fi solutia salvatoare.

 

  • Ce reprezinta Centrul de Orientare si Consiliere Scolara?

La nivelul Grupului Scolar Industrial de Transporturi Auto Baia Sprie functioneaza Centrul de Orientare si Consiliere Scolara si Profesionala dispunand de resursele (umane, materiale) necesare deservirii obiectivului fundamental, cel al integrarii elevilor in societate si profesiune. Cu alte cuvinte, beneficiarii directi ai activitatilor desfasurate prin Centrul de Orientare si Consiliere Scolara si Profesionala sunt elevii, iar coordonatorul de proiecte si programe educative si profesorii dirignti sunt cei care deservesc Centrul. Munca de orientare si consiliere scolara si profesionala e deosebit de complexa, tinandu-se cont si de nevoile exprimate in cifrele de scolarizare, de tendintele evolutiei lumii profesiunilor, de raportul dintre cererea si oferta de forta de munca calificata pentru fiecare sector al economiei; orice activitate de orientare porneste de la diagnoza capacitatilor elevului, a intereselor, aptitudinilor, motivatiilor, starii de sanatate in sens larg.

 

  • Care sunt principalele directii de actiune ale Centrului de Orientare si Consiliere Scolara si Profesionala?

Centrul de Orientare si Consiliere Scolara si Profesionala isi structureaza actvitatea in patru directii principale:

a. cunoasterea personalitatii elevilor – informatiile furnizate de elev sunt trecute de catre profesorul diriginte in fisa scolara;
b. educarea elevilor in vederea alegerii studiilor si a profesiunii;
c. informarea scolara si profesionala – informarea vizeaza tipurile si profilurile de studii pe care le pot urma, posibilitatile si formele de calificare profesionala, lumea profesiunilor si dinamica ei specifica, necesarul fortei de munca in diferite sectoare de activitate;
d. indrumarea elevilor spre anumite tipuri de scoli sau grupuri de profesiuni – acordarea unui sfat de orientare cu caracter facultativ.