Home » PREZENTARE

PREZENTARE

Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici; nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.

J.W.Goethe

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie a luat fiinţă în anul 1977 prin transformarea profilului liceului din teoretic în industrial, în domeniul TRANSPORTURI AUTO, iar în decursul anilor au fost adăugate la specialităţile deja existente altele noi (TEHNICĂ DE CALCUL, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI SPORT), cu următoarele forme de şcolarizare: cursuri de zi, seral şi frecvenţă redusă. Din anul 2002, scoala este cuprinsa în programul PHARE-TVET de reabilitare a infrastructurii şcolare şi de implementare a sistemului de management al calităţii în educaţie. Împreună cu alte Grupuri Şcolare din Baia Mare, liceul nostru este coordonator în asigurarea calităţii pentru şcolile cu învăţământ profesional si tehnic din judeţul Maramureş. Instituţia  beneficiază de o dotare didactică la standarde europene, de spaţii de învăţământ moderne şi de un personal didactic şi de deservire foarte bine pregătit profesional.

Viziunea  “Învățăm împreună, dezvoltăm abilități, cultivăm valori – pentru o comunitate durabilă!”

Misiunea 

Misiunea noastră are în vedere realizarea unui proces de predare-învăţare de înaltă calitate, prin oferirea serviciilor de educaţie şi formare profesională în conformitate cu cerinţele comunităţii locale şi cu dinamica pieţei muncii. O şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi pe extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Crearea unei şcoli capabile să promoveze competenţele de bază: a învăţa pentru a şti, pentru a face, pentru a fi, pentru a trăi împreună cu ceilalţi. Climatul educaţional al şcolii să fie bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

Ţinte strategice

 • Eficientizarea activității instructiv-educative și creșterea performanțelor școlareale elevilor, printr-o corelare optimă între managementul procesului educațional, managementul resurselor umane și managementul financiar.
 • Creșterea calității și relevanței ofertei educaționale,și a formării profesionalecare să răspundă intereselor elevilor și specificului comunității locale;
 • Creșterea dimensiunii incluzive a școlii  prin implementarea unor politici educaționale de echitate socială în vederea reducerii eșecului școlar și asigurarea unui climat de siguranță la nivelul instituției școlare, combaterea fenomenelor de bullying și cyberbullying, oprimizarea managementului clasei de elevi;
 • Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte cu finanțare națională și europeană.

Opţiuni strategice

 • dezvoltarea curriculară
 • dezvoltarea resurselor umane
 • atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
 • dezvoltarea realaţiilor comunitare
 • promovarea imaginii şcolii în comunitate şi în plan internațional
 • adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor.

Valori promovate

 • RESPECT
 • ECHITATE
 • MULTICULTURALITATE
 • VALORIZAREA ABILITĂȚILOR DIVERSE