Home » Proiecte Derulate

Category Archives: Proiecte Derulate

Participare la proiectul educaţional “Stimularea creativităţii elevilor prin activităţi extraşcolare”

“Stimularea creativităţii elevilor prin activităţi extraşcolare” desfăşurat la  Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare în 10 decembrie 2010

Profesori coordonatori: prof. Damian Flavia şi prof. Leşe Smaranda

Elevi participanţi:

Halas Adrian – cls. a IX a B,

Vas Daniel – cls. a IX a B

Chiver Lăcrămioara – cls. a XI a B

Proiect Azi nu absentez!

Proiect răspuns la apelul din cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie!, Granturi pentru şcoli în dificultate!, lansat de Centrul Educaţia 2000+, prof. coord. Măţan Ionel.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Fundatiei Centrul Educatia 2000+, in cadrul programului Parteneriat pentru educatie! Granturi pentru scoli in dificultate! finantat de Fundatia Soros Romania prin programul Fondul de Urgenta.

Desfasurat in perioada 1 martie – 31 octombrie 2011, proiectul Azi nu absentez! rezidă din realităţile vieţii şcolare româneşti, în care absenteismul îşi extinde influenţa din ce în ce mai mult asupra elevilor şi îi împiedică în dezvoltarea lor armonioasă. Proiectul urmăreşte diminuarea numarului de absenţe în cadrul grupului ţintă şi formarea unei atitudini pozitive faţă de instituţia şcolară şi faţă de educaţie.

 

Proiect răspuns la apelul din cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie!, Granturi pentru şcoli în dificultate!, lansat de Centrul Educaţia 2000+, prof. coord. Măţan Ionel.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Fundatiei Centrul Educatia 2000+, in cadrul programului Parteneriat pentru educatie! Granturi pentru scoli in dificultate! finantat de Fundatia Soros Romania prin programul Fondul de Urgenta.

Desfasurat in perioada 1 martie – 31 octombrie 2011, proiectul Azi nu absentez! rezidă din realităţile vieţii şcolare româneşti, în care absenteismul îşi extinde influenţa din ce în ce mai mult asupra elevilor şi îi împiedică în dezvoltarea lor armonioasă. Proiectul urmăreşte diminuarea numarului de absenţe în cadrul grupului ţintă şi formarea unei atitudini pozitive faţă de instituţia şcolară şi faţă de educaţie.

Proiect răspuns la apelul din cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie!, Granturi pentru şcoli în dificultate!, lansat de Centrul Educaţia 2000+, prof. coord. Măţan Ionel.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Fundatiei Centrul Educatia 2000+, in cadrul programului Parteneriat pentru educatie! Granturi pentru scoli in dificultate! finantat de Fundatia Soros Romania prin programul Fondul de Urgenta.

Desfasurat in perioada 1 martie – 31 octombrie 2011, proiectul Azi nu absentez! rezidă din realităţile vieţii şcolare româneşti, în care absenteismul îşi extinde influenţa din ce în ce mai mult asupra elevilor şi îi împiedică în dezvoltarea lor armonioasă. Proiectul urmăreşte diminuarea numarului de absenţe în cadrul grupului ţintă şi formarea unei atitudini pozitive faţă de instituţia şcolară şi faţă de educaţie.